Hakkımızda

Nida Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri bütün işletmelere iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel ve uygulanabilir hizmet vermek ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak adına proaktif çözümler üretmek için kurulmuştur.
İş hayatında hedeflenen en iyi çalışma koşullarını alanında uzman kadrosuyla gerçekleştirmektedir. Eğitim ve danışmalık hizmetleriyle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm alanlarda yerleşmesine katkı sağlayarak hem çalışanı hem de işvereni korumayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda başarılı bir kurumun en gerekli ve tamamlayıcı parçalarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği birimi şirket yönetimine entegre edilerek en iyi şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Misyon ve Vizyon,
Nida Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır.
Nida Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ nin temel faaliyet alanı, İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması 6331 Sayılı kanun gereği çalışanlara verilmesi gereken tüm eğitimler ile İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında alması gereken tüm tedbirlerin uygulanmasında taraflara destek olarak çalışma hayatının düzenlenmesini sağlamaktır.